Forsøk på å stå imot cash cropping...

Det er mange ideelle organisasjoner som gjør så godt de kan, se for eksempel GRAIN, og den flinke talspersonen deres:

Foredrag av Devlin Kuyek