Søk på stikkord

"Samme innholdet som kronikken i Klassekampen, om pengefølelsen og hvordan den lurer menneskets sinn. Jeg utfordret finanskomiteens leder Torgeir Micaelsen, som svarte»

«Kan kapital spises? Kong Midas - som fikk sitt høyeste ønske oppfylt ved at alt han rørte ble til gull – styrer Norges og verdens økonomi. Bytteverdifølelsen som utløses av penger er imidlertid ingenting verdt hvis det blir lite mat og grunnleggende ressursbehov ikke dekkes. Midas sultet i hjel i en verden av gull: Kan vi leve av kapitaldata på verdens børsservere når ressursene knappes inn? Denne kronikken sto i Klassekampen, i et forsøk på å vekke gamle raddiser…»

This is the project description and model we were granted 200 000 NOK to fulfill. The limited space for such applications is almost impossibly small, but we were specially invited to talk for 20 minutes about the project. We got a "very good evaluation" of the idea.

This homepage is now publishing important interviews with the founders of evolutionary human behavior.

Slik kunnskap som dette gjør meg sint og oppgitt. Mange sopper er evolvert for å beskytte seg mot bakterier og beiting. Å produsere maten slik at den blir sunn er ikke noe problem når vi får vekk pengelønnsomheten. Dagens demokrati har ikke evne til å gjøre noe med dette.

an English translation of the press release concerning our Norwegian book "The biological human being"

This poster was presented at the Planet under Pressure conference i London, march 2012. It contains the essence of the bewildering illusion that money, capital, art or any other value symbol has any connection with real values, as food, shelter, clothes, or any of the ecosystem services that must be functional in order to provide such needs. Through the economic system called capitalism, these real values are rapidly exploited in order to increase the symbol values. Through human behavior research, we now know why the delusion is hard to get rid of.

"millioner av mennesker ar avhengige av havene..." ...siste setning i dette avisinnlegget. Er det virkelig slik at ikke alle vet at ALLE er avhengige av at havet fungerer?

Pages