Inngruppedemokratiet, litt fra boka "Det biologiske mennesket"

Her er kapitlet om inngruppedemokratiet