GMO - genmodifiserte organismer og bærekraft

Igjen et eksempel på at teknologi er til for å øke kapitalavkastning, ikke for produktets eller tjenestens skyld. Bærekraftbegrepet er ukjent for matindustrien generelt. Se kronikken til Bjerkem her.